You are here: Home » Politics In Europe » Greece Politics » Favorittbilde #5. Ukas bilde / Photo of the week 38/2011

Favorittbilde #5. Ukas bilde / Photo of the week 38/2011

by admin on December 8, 2012 · 2 comments

Check out these greece community photos:

Favorittbilde #5. Ukas bilde / Photo of the week 38/2011
greece community
Image by Riksarkivet (Nationwide Archives of Norway)
Anne Riise, rådgiver i seksjon for papirdepot og arkivbeskrivelse, viser frem sitt favorittbilde denne uken:

Favorittbilde #five:
Axel Jensen på Hydra Hellas” står det på konvolutt nr. 2717 i arkivet etter Billedbladet NÅ (PA-0797). Bildene er tatt av Bjørn Glorvigen i 1960.
Hydra er ei lita øy som ligger drøyt 40 mil sør for Pireus. Fra slutten av 1950-tallet blomstret det opp en internasjonal kunstnerkoloni der. Forfatteren Axel Jensen og hans kone Marianne Ihlen kom til øya i 1958 og ble en del av dette miljøet. Den svenske forfatteren Göran Tunström bodde der og (den da ganske ukjente) Leonard Cohen kjøpte hus der høsten 1960. Axel Jensens ”Joacim” kom ut i 1961. Det er en utbredt oppfatning at figuren Lorenzo i boka er basert på Leonard Cohen, men selv hevdet Jensen at figuren var inspirert av Tunström. At Marianne Ihlen og Leonard Cohen ble et par etter at Axel Jensen forlot henne er derimot velkjent.
Bildet er fra havna på Hydra. Selv om bildet er tatt i 1960 er det lett å kjenne igjen havna og husene også i dag. Øya er fortsatt bilfri og er av UNESCO kåret til ”Best preserved island of the Mediterranean”. Den største forskjellen på da og nå er strømledningene. Øya fikk elektrisitet først ut på 1960-tallet, og Leonard Cohen startet på sangen ”Bird on a wire” den dagen han så ledningene utenfor vinduet sitt.
Når jeg ser på dette bildet kjenner jeg sola stikke i nakken. Jeg kjenner duften av nystekt brød hos bakeren oppe i smuget til venstre. Og jeg hører Leonard Cohen synge. Så fint at et bilde fra 1960 kan romme så mye.
Arkiv: PA-0797 Billedbladet NÅ, nr. 2717
Fotograf: Bjørn Glorvigen

Anne Riise displays us her beloved photo this week:

Favorite photo #five:
“Axel Jensen at Hydra Greece” it says on envelope no 2717 in NÅ’s archive (PA-0797). The images are taken by Bjørn Glorvigen in 1960.
Hydra is a tiny island found 400 km south of Pireus. At the end of the 1950s, an global artist neighborhood blossomed there. The author Axel Jensen and his wife Marianne Ihlen came to the island in 1958 and became portion of this local community. The Swedish author Göran Tunström lived there, and the relatively unknown Leonard Cohen bought a residence there in the fall of 1960. Axel Jensen’s “Joacim” came out in 1961. It is broadly recognized that the character Lorenzo in the book is based mostly on Leonard Cohen, but Jensen himself stated that the character was inspired by Tunström. That Marianne Ihlen and Leonard Cohen grew to become a couple following Axel Jensen left her is on the other hand nicely known.
The photo is from the harbor in Hydra. Despite the fact that the photo was taken in 1960, it is simple to understand the harbor and the homes even these days. There are still no automobiles on the island, and has been elected “Best preserved island of the Mediterranean”. The largest difference between now and then are the wires. The island got electricity as late as into the 1960s, and Leonard Cohen commenced working on the song “Bird on a Wire” the day he observed the wires outside his window.
When I seem at the photo I feel the sun on my neck. I smell the fragrance of freshly baked bread in the alley to the left. And I hear Leonard Cohen sing. It is good that a photo from 1960 can contain so much.
Archive: PA-0797 Billedbladet NÅ, no 2717
Photographer: Bjørn Glorvigen

Hugh Dillman McGaughey, 1918
greece community
Image by UA Archives | Upper Arlington Background
Hugh Dillman McGaughey, son of Mr. J. B. McGaughey, 1953 Concord Road, enlisted in the United States Navy in December 1917. He started his military services as a private in the Radio Area stationed at Camp Pelham, New York. At the time of his enlistment, Mr. McGaughey was a well-known stage actor in New York. He carried out under the title of Hugh Dillman. Mr. McGaughey’s 1st wife was the actress Marjorie Rambeau. He is possibly finest acknowledged for his second marriage to Dodge Brothers heiress, Anna Dodge, in 1926. Anna Dodge credited him with instructing her how to have fun investing cash. On one trip to Europe, the couple purchased several hundred old barns in Greece to acquire aged cypress paneling for a reception room, and an whole French inn to give floorboards for a bar location. The supplies were used in the mansion, Rose Terrace, the couple created in Grosse Pointe, Michigan. Mr. McGaughey reportedly obtained an annual allowance of a lot more than ,000 from Anna Dodge as nicely as a trust fund well worth million. The couple divorced in 1947.

This picture obtainable on the web at the UA Archives &gt&gt

Read the connected &quotNorwester&quot magazine write-up at the UA Archives &gt&gt

—————————————-

Identifier: hinw04p006i06
Date (yyyy-mm-dd): c. 1918-02
Original Dimensions: 4.three cm x four.three cm
Format: Black and White Halftone Photograph
Supply: Norwester, February 1918, page six
Original Publisher: Upper Arlington Community (Ohio)
Area/s: Upper Arlington (USA, Ohio, Franklin County)
Repository: Upper Arlington Historical Society
Digital Publisher: UA ArchivesUpper Arlington Public Library

Credit: UA Archives – Upper Arlington Public Library (Repository: UA Historical Society)

Comments on this entry are closed.